สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ปัตตานี เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 86 ทอง 4 โรงเรียนยะหริ่ง 1. เด็กชายวันรอมซี  แวดอเล๊าะ
 
1. นางวราภรณ์  คงถาวร
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยะหริ่ง 1. เด็กหญิงซูไฮดา  สะมะอาลี
 
1. นางวราภรณ์  คงถาวร
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านบูดี 1. เด็กหญิงฮัสน๊ะห์  อาแวโซ๊ะ
 
1. นายแวสุไลมาน  โตะกะ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 74 เงิน 10 โรงเรียนบ้านเฑียรยา 1. เด็กหญิงนูรฟิรดาวส์  แม
2. เด็กหญิงยามีละห์  แวนาเห็ง
 
1. นางเจ๊ะซ๊ะดีเย๊าะ  แวอารง
2. นางสาวสมฤทัย  โสภารัตน์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1. เด็กหญิงธารน้ำทิพย์  เที่ยงแท้
 
1. นางสาวดวงรัตน์  ศิวะทัต
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88.08 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ 1. เด็กชายนิโซ๊ะ  เฮ็งยามา
2. นายสุไลมาน  อาแวบือซา
3. เด็กชายอัซมี  ยีมะเย็ง
4. นายอับดุลเลาะ  อาแว
5. เด็กชายอัสมีน  อุมา
6. นายอาลีฟ  ดอเลาะ
7. นายฮาซัน  บาโง
8. นายฮามีซี  ยะโกะ
 
1. นางรุสนี  กาลอ
2. นายยูโซะ  นิตา
3. ว่าที่ร้อยโทฮัสบุลเล๊าะห์  กาลอ
 
7 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 86 ทอง 7 โรงเรียนเมืองปัตตานี 1. เด็กหญิงซารีน่า   โต๊ะบ่าหม๊ะ
2. เด็กหญิงอามีนี  ทิพยอแล๊ะ
 
1. นางการะเกตุ   ประทานชวโน
2. นางนิสา    เพชรยอด
 
8 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83 ทอง 7 โรงเรียนเมืองปัตตานี 1. เด็กหญิงปานิดา   สูญราช
2. นายสิทธิพร   สุขปาน
 
1. นางการะเกตุ   ประทานชวโน
2. นางนิสา  เพชรยอด
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92.83 ทอง 4 โรงเรียนเมืองปัตตานี 1. เด็กชายพัชรพงษ์   ศรีษะสมุทร
2. เด็กชายวิสุทธิ์   ตันนิยม
3. เด็กชายโสภณ   โต๊ะหลงหมาด
 
1. นายจิรวัฒน์   จันทรลาภ
2. นางอารีรัตน์   ตันนิยม
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 86.2 ทอง 5 โรงเรียนบ้านท่ากำชำ 1. เด็กหญิงรูไฮนี  อาแด
2. เด็กหญิงวรรณโซเฟีย   อาแวดูซง
3. เด็กหญิงอามีเนาะ  ดอคอ
 
1. นางจิตราวดี  มุขยวัฒน์