สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ปัตตานี เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 11 โรงเรียนอนุบาลยะรัง 1. เด็กหญิงซุลฟา  หะมะ
2. เด็กหญิงนูรฟา  นาถปุตรี
3. เด็กชายมูฮำหมัดฟิตรี  อีแมลูดิง
 
1. นางนิอารีฟา  บินหะยีอารง
2. นางเจ๊ะด๊ะ  ฮะซา
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังกว้าง 1. เด็กหญิงมาดีหะห์  มะแซ
2. เด็กหญิงหะฟีเสีาะ  ดามาลอ
3. เด็กหญิงฮาซานะห์  คาลี
 
1. นางชนิดา  รักษ์จันทร์
2. นางสาวกัลยดา  พงศ์ศิริ
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92.16 ทอง 5 โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย 1. เด็กชายมะซอรี  อาแว
2. เด็กชายอับดุลฮารีฟ  สะมะแอ
3. เด็กหญิงอาซีเราะ  น่าเปะ
 
1. นายสาโรจน์  ตรีแก้ว
2. นางสมศรี  ซ้วนล่อง
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90.33 ทอง 5 โรงเรียนบ้านวังกว้าง 1. เด็กชายมะยะโกะ  สาและ
2. เด็กชายสุกรี  ดามิ
3. เด็กชายอาซูวัน  กอและ
 
1. นางชนิดา  รักษ์จันทร์
2. นางสาวชุวิยดา  มณีมาตย์