สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. พัทลุง เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1. เด็กหญิงพาขวัญ  บุญประกายแก้ว
 
1. นางพิมล   จันทรทิณ
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านสวน 1. เด็กชายธรรมรักษ์  อักโขสุวรรณ
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ไมอินทร์
3. เด็กหญิงอังคณา  ชูภักดี
 
1. นางสาวโสพิศ  มูสิกรักษ์
2. นางนิตยา  ใหม่วุ่น
 
3 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านศาลาน้ำ 1. เด็กชายกฤษฎา  รามณี
2. เด็กชายณัฐพล  มั่นคงคำ
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  นิ่มมณี
 
1. นายเมธี  นพนิช
2. นางสาวสาววิตรี  ชูสังข์