สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. พิษณุโลก เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 55.32 เข้าร่วม 10 โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1. เด็กชายพัชรดนัย  เชื้อบุญมี
2. เด็กชายศิรวิชญ์  แก้วมณี
 
1. นางสาวเวลิกา  ไผ่เรือง
2. นางสาวจุไรรัตน์  แสงกล้า