สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. เพชรบุรี เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1. เด็กชายพงศกร   อ่อนพรม
2. เด็กหญิงวันใส    รื่นรวย
3. เด็กหญิงอรทิพย์พรร   คงสบาย
 
1. นางอาภรณ์   ทิพย์ทิม
2. นางบุญยง    ทับทอง