สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. เพชรบุรี เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82.75 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ 1. เด็กชายชัยพร  แซ่จู
2. เด็กชายนัฐพร  ปลื้มระยับ
3. เด็กชายนัฐพล  ปลื้มระยับ
4. เด็กชายพนานนท์  อัมฤดี
5. เด็กชายภูรินัฐ  ประสิทธ์ทรัพย์
6. เด็กชายรเมศ  เครื่องทิพย์
7. เด็กชายวสันต์  นาวารัตน์
8. เด็กชายสุริยา  ศรีสิงห์
 
1. นายสายันต์  ล้วนเพชร
2. นางสาวจิตรลดา  บังจิตร์
3. นางสาวนริศรา  เพนเทศ