สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. แพร่ เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 69 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วง 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  จันทร์แก้ว
2. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  สุวรรณเอ้ย
3. เด็กหญิงอาธิวา  คาเอ้ย
 
1. นางสาวจิดาภา  ต๊ะตุ้ย
2. นางสาวมนทิรา  เปียงบุญทา