สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. แพร่ เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงวารุณี   ปวงรักษ์
2. เด็กหญิงศิริภรณ์   พงษ์ธนเจริญ
 
1. นางภาวนา   สังศรีสุข