สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ยะลา เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.33 ทอง 7 โรงเรียนบ้านบาละ 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ขวัญเรือง
 
1. นางสาวไปรยา  ขุนทอง
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 73.8 เงิน 9 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 1. เด็กหญิงฟารีดา  วาแม็ง
2. เด็กหญิงรอบีอะห์  สาอะ
3. เด็กหญิงอาตีกะห์  ลาเตะ
 
1. นางกุลธิดา  รัตนพันธ์
2. นายดนกิบหลี  ยาประจัน