สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สกลนคร เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 9 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตาก 1. เด็กชายทศพล  ฤทธิธา
2. เด็กหญิงปานชีวา  ศักดิ์สมเนตร
 
1. นางพิศมัย  ฝ่ายรีย์
2. นางเพ็ญประภา  นารินรักษ์
 
2 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 60.2 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 1. นายนัทธพงค์   อุดารักษ์
2. เด็กหญิงมุทิตา   อุดารักษ์
3. เด็กชายวุฒิชัย   สีใส
4. เด็กชายสิทธิพงศ์   จูมจันทร์ทา
5. เด็กหญิงอรณี   ฮาบพนม
 
1. นายศักรินทร์  งาสิทธิ์
2. นางศิริพร  งาสิทธิ์