สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สกลนคร เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาดโตน 1. เด็กหญิงนิตชิตา  สุวรรณหาญ
2. เด็กหญิงปรีชญา  เหลาแตว
3. เด็กหญิงพรพิมล  เจียมงาม
4. เด็กหญิงพัชรา  จันผา
5. เด็กหญิงรัตติกาล  เหลาแตว
6. เด็กหญิงสิรินทิพย์  กาวงค์
7. เด็กหญิงสุธาสินี  เหลาแตว
8. เด็กหญิงสุรารักษ์  เหลาแตว
 
1. นางเดือนแข  สุราราช
2. นางไมตรี  นิสวงศ์
3. นางศศิธร  นาเมืองรักษ์
4. นางสาวิตรี  ไชยบุญตา