สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สุโขทัย เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านดงคู่ 1. เด็กหญิงจิราภา  สีทา
 
1. นางลัดดาวัลย์  เหล็กมั่น
 
2 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 65.65 ทองแดง 11 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1. เด็กชายกวินทร์  สำเนียง
 
1. นางสาวปนัดดา  เชิงคีรี