สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สุโขทัย เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 53.19 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านซ่าน 1. เด็กชายนันทวุฒิ   หอมเย็น
2. เด็กหญิงสุพรรณี   เอี่ยมสำอางค์
 
1. นายอำนาจ  ใจไหม
2. นางบังอร  ใจไหม