สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. อุบลราชธานี เขต 5

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 67.29 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านดอนม่วย 1. เด็กชายธีรวัฒน์  มะอินทร์
2. เด็กชายเจษฎา  ธานี
 
1. นายณรงค์  เขียวสด
2. นายชัยยุทธ  ศรีสุข