สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. บึงกาฬ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 77.4 เงิน 7 โรงเรียนบ้านดงบัง 1. เด็กหญิงกิตติชัญญา  กันยะ
2. เด็กหญิงปนัดดา  สีดาน้อย
 
1. นางสาวพัชรีพร  ยาลัย
2. นางสาวคณึงณิต  ประกิระนัง
 
2 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 76.8 เงิน 7 โรงเรียนบ้านดงบัง 1. เด็กหญิงปนัดดา   ผึ่งสิงห์
2. เด็กหญิงปริศนา  อ้วนทา
 
1. นางสาวคณึงณิต  ประกิระนัง
2. นางสาวพัชรีพร  ยาลัย