สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. บึงกาฬ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 85.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโป่งเปือย 1. เด็กชายทศพร  สุรวิทย์
2. นายมนสิทธิ์  พรมบ้านสังข์
 
1. นายอำนาจ  สีทะ
2. นายคะนองเดช  วงษ์สิงห์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดงบัง 1. เด็กหญิงปวีณา  กฤษณากาญ
 
1. นางประภัสษร  ปัญญาประชุม