ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเหล่าขวาว สพป. อำนาจเจริญ 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบางพระ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านตาสุด สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเกาะไผ่ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 89 ทอง 4  
6 โรงเรียนวัดกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 89 ทอง 4  
7 โรงเรียนห้วยปลาใยผดุงวิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 89 ทอง 4  
8 โรงเรียนบ้านตรอกแค สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านวังด้ง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 86 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านแแม่ระเมิง สพป. ตาก เขต 2 85 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านทับปริก สพป. กระบี่ 82 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง สพป. เชียงราย เขต 2 82 ทอง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน