ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านค้อน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 4 81 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบุฉนวน สพป. ชัยภูมิ เขต 3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง สพป. เชียงราย เขต 3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง สพป. ลพบุรี เขต 2 72 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองขอน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 71 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดถ้ำเข้ สพป. ชัยนาท 68 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป. สุโขทัย เขต 1 65 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนพัฒนาบาลอ สพป. ยะลา เขต 1 65 ทองแดง 7  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง(มิตรภาพที่25) สพป. ชุมพร เขต 1 64 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านโป่งนก สพป. เชียงราย เขต 2 64 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนบ้านกอตง สพป. กระบี่ 62 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านคูบ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 62 ทองแดง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน