ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านกุยแหย่ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์2 สพป. กระบี่ 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช) สพป. ราชบุรี เขต 1 76 เงิน 4  
5 โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 76 เงิน 4  
6 โรงเรียนบ้านปากบารา สพป. สตูล 73 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป. เชียงราย เขต 3 73 เงิน 6  
8 โรงเรียนบ้านกุดเลา สพป. ขอนแก่น เขต 5 69 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป. น่าน เขต 2 69 ทองแดง 8  
10 โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 69 ทองแดง 8  
11 โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ สพป. สกลนคร เขต 2 69 ทองแดง 8  
12 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง สพป. ตาก เขต 2 69 ทองแดง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน