ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านขามป้อม (สังวาลย์อนุสรณ์) สพป. นครราชสีมา เขต 6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก สพป. พะเยา เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดสองคลอง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต สพป. นนทบุรี เขต 1 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านบางปรง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 81.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านป่าแดง สพป. เชียงราย เขต 3 81.33 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดร้องอ้อ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 80.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดพระยาทด(สุชลิตวิทยา) สพป. สระบุรี เขต 1 78.33 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านทองหลาง สพป. ระนอง 75.33 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดประชุมชลธารา สพป. นราธิวาส เขต 2 64 ทองแดง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน