ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. นครราชสีมา เขต 7 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดดอนคา สพป. นครสวรรค์ เขต 3 97.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดทับไทร สพป. จันทบุรี เขต 2 97 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านปะหละ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 96 ทอง 5  
6 โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 95 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านตองม่วงชุม สพป. เชียงราย เขต 4 94 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านวังดินสอ สพป. พิษณุโลก เขต 2 93 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สพป. สระแก้ว เขต 2 92 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านด่านโลด สพป. พัทลุง เขต 2 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านซอย 2 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 73 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านสระบัว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 57 เข้าร่วม 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน