ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 89.63 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านกุดไผ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 83.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 5 76.31 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช) สพป. ราชบุรี เขต 1 66.33 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง สพป. พะเยา เขต 2 61.98 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนวัดมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วิทยา) สพป. นครปฐม เขต 2 57.64 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านท่ามะปริง สพป. ชุมพร เขต 1 57.31 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน สพป. เชียงราย เขต 4 55.31 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 54.99 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านบุกะสัง สพป. สระแก้ว เขต 2 54.97 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านคลองรอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 53.81 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านปางเป๋ย สพป. น่าน เขต 1 53.64 เข้าร่วม 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน