ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านปากเหมือง สพป. พัทลุง เขต 1 88.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสองสลึง สพป. ระยอง เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเวียงหมอก สพป. เชียงราย เขต 4 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเคียงศิริ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 80.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) สพป. นครราชสีมา เขต 4 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดโขดเขมาราม(ประชาประเสริฐวิทย์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 78.67 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านนายูง สพป. อุดรธานี เขต 2 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. น่าน เขต 2 75.67 เงิน 8  
9 โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา สพป. ชุมพร เขต 2 75.67 เงิน 8  
10 โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 74.67 เงิน 10  
11 โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา สพป. นครราชสีมา เขต 7 72.67 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 71 เงิน 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน