ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 83 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดอัมพาวาส สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 77.50 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล สพป. นครปฐม เขต 2 76.50 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดอรัญญิก สพป. พิษณุโลก เขต 1 67.50 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง(มิตรภาพที่25) สพป. ชุมพร เขต 1 62 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนชุมชนหนองเรือ สพป. ขอนแก่น เขต 5 57.50 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนชุมชนดงเย็น สพป. อุดรธานี เขต 3 0 เข้าร่วม  
9 โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 0 เข้าร่วม  
10 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง สพป. พิษณุโลก เขต 2 0 เข้าร่วม  
11 โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 0 เข้าร่วม  
12 โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน สพป. อ่างทอง 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน