ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 87.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเนินจำปา สพป. จันทบุรี เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านตาโกน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 80.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองฮาง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเรือง สพป. น่าน เขต 1 80 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน สพป. สุโขทัย เขต 1 71.50 เงิน 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส สพป. พะเยา เขต 1 69.50 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี สพป. ชุมพร เขต 1 67.50 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนเมืองพังงา สพป. พังงา 67.50 ทองแดง 8  
10 โรงเรียนบ้านคลองจัน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 63 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองสลุด สพป. จันทบุรี เขต 2 62.50 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต สพป. นนทบุรี เขต 1 61 ทองแดง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน