ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป. กรุงเทพมหานคร 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลต้นกล้า สพป. กาญจนบุรี เขต 1 72 เงิน 4  
5 โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 70 เงิน 5  
6 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 68 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี สพป. อุทัยธานี เขต 1 68 ทองแดง 6  
8 โรงเรียนสิทธาภัทร์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 66 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนเอกปัญญา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 66 ทองแดง 8  
10 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป. กระบี่ 64 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สพป. พิษณุโลก เขต 1 62 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ สพป. แพร่ เขต 1 60 ทองแดง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน