ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี สพป. กาญจนบุรี เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลระยอง สพป. ระยอง เขต 1 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ สพป. แพร่ เขต 1 75 เงิน 4  
5 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 74 เงิน 5  
6 โรงเรียนอนุบาลชุมพร สพป. ชุมพร เขต 1 69 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 66 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนแย้มสอาดรังสิต สพป. ปทุมธานี เขต 2 64 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ สพป. สงขลา เขต 2 63 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย สพป. ชุมพร เขต 2 62 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ สพป. อุทัยธานี เขต 2 58 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 57 เข้าร่วม 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน