ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสุนทรวิจิตร สพป. นครพนม เขต 1 97.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ สพป. กรุงเทพมหานคร 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) สพป. นครนายก 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. ตาก เขต 2 91.17 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ สพป. ชลบุรี เขต 1 90.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี สพป. ลำปาง เขต 1 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านฉลอง สพป. ภูเก็ต 80.33 ทอง 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน