ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง สพป. เลย เขต 2 95.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่โมกข์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) สพป. พิษณุโลก เขต 1 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดทุ่งคา สพป. สงขลา เขต 2 91.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ สพป. สกลนคร เขต 2 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองจิกเหล่าเชือก สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 88.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) สพป. ตราด 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านในล็อค สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 85.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านมาบคล้า สพป. ชลบุรี เขต 1 83.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านทุ่งหก สพป. ลำปาง เขต 1 58 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านปากยาง สพป. พิษณุโลก เขต 2 57.67 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนวิชิตสงคราม สพป. ภูเก็ต 57.33 เข้าร่วม 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน