ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป. ภูเก็ต 87.17 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป. ลำปาง เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป. กระบี่ 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบางสะพาน สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 70.83 เงิน 4  
5 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี สพป. ราชบุรี เขต 1 70.17 เงิน 5  
6 โรงเรียนสังขะวิทยาคม สพป. สุรินทร์ เขต 3 62.33 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ สพป. อุทัยธานี เขต 2 61.33 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 55.67 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนอนุบาลระนอง สพป. ระนอง 51.67 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) สพป. พะเยา เขต 2 50.33 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 50 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 25.67 เข้าร่วม 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน