ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดเนินพิชัย สพป. สงขลา เขต 2 75 เงิน ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก สพป. ชัยภูมิ เขต 3 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดบางพระ สพป. นครปฐม เขต 2 56 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) สพป. สุรินทร์ เขต 2 55 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านขี้นาก (ศรีธรรมวัฒน์ราษฎร์อนุกูล) สพป. สงขลา เขต 1 54 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านนาใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 47 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) สพป. นนทบุรี เขต 2 27 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก สพป. อำนาจเจริญ 22 เข้าร่วม 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน