ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ ณ อิมแพค เมืองทองธานี

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านกุดจิก สพป. อุดรธานี เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองบอน สพป. ตราด 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองสะเอ้ง สพป. นครสวรรค์ เขต 3 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 90 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านหนองแดง สพป. นครราชสีมา เขต 5 90 ทอง 4  
7 โรงเรียนวัดเนินมหาเชษฐ สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 90 ทอง 4  
8 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ สพป. ยะลา เขต 1 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ สพป. สมุทรสาคร 86 ทอง 8  
10 โรงเรียนมิตรภาพที่ 31 (วัดทุ่งหวัง) สพป. ตรัง เขต 1 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนศรีลังกาวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 84 ทอง 10  
12 โรงเรียนคุณากรวิทยา สพป. พะเยา เขต 2 76 เงิน 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน