ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคันธาร์ สพป. มหาสารคาม เขต 1 83.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนางามวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 80.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลจอมบึง สพป. ราชบุรี เขต 1 79.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 78.66 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านป่าตึง สพป. พะเยา เขต 1 77.33 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดยกกระบัตร สพป. สมุทรสาคร 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) สพป. ระนอง 75.33 เงิน 7  
8 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดบึงบัว สพป. กรุงเทพมหานคร 75 เงิน 8  
10 โรงเรียนมิตรภาพที่ 31 (วัดทุ่งหวัง) สพป. ตรัง เขต 1 71.66 เงิน 10  
11 โรงเรียนอ่างทองราษฎร์วิทยา สพป. กำแพงเพชร เขต 2 63.33 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านทรายมูล สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 59.66 เข้าร่วม 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน