ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนางเลิศ สพป. นครพนม เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านน้ำร้อน สพป. กระบี่ 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ สพป. พะเยา เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) สพป. ราชบุรี เขต 1 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านดอยคำ สพป. ลำพูน เขต 1 89 ทอง 4  
6 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ สพป. ลพบุรี เขต 2 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านท่านางแนว สพป. ขอนแก่น เขต 3 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านย่านดินแดง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 85 ทอง 7  
9 โรงเรียนวัดโบราณหลวง สพป. สุโขทัย เขต 2 85 ทอง 7  
10 โรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85 ทอง 7  
11 โรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ สพป. ตรัง เขต 2 80 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดสุขไพรวัน สพป. ระยอง เขต 2 80 ทอง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน