ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนซอย 5 สาย 2 ซ้าย สพป. ลพบุรี เขต 1 90.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสบยาง สพป. น่าน เขต 1 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสมบูรณ์ประชาสรรค์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสระตะเคียน สพป. นครราชสีมา เขต 3 80.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) สพป. นครนายก 80.66 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านหัวฝาย สพป. เลย เขต 2 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านวังโคนเปือย สพป. สุโขทัย เขต 1 76.66 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดนาปรือ สพป. สงขลา เขต 3 76.33 เงิน 8  
9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 สพป. ตาก เขต 1 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านทรายขาว สพป. กระบี่ 75.66 เงิน 10  
11 โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท สพป. ชัยนาท 75.66 เงิน 10  
12 โรงเรียนบ้านหนองจิกเหล่าเชือก สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 71 เงิน 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน