ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านน้ำหอม สพป. นราธิวาส เขต 3 91.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านค่ายหางเรียง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดบ้านไร่ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 87.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 86.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ สพป. เชียงราย เขต 4 84.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านกลุ่ม5 ประชารัฐ สพป. สตูล 83.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ สพป. สระบุรี เขต 1 83.33 ทอง 7  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 82.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดห้วยหมู สพป. ราชบุรี เขต 1 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนร่องธารวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 79.33 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านท่าช้างเจริญไพศาล สพป. สกลนคร เขต 3 78 เงิน 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน