ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ ณ อิมแพค เมืองทองธานี

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคลองโอม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 84.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองหว้าวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป. ลพบุรี เขต 1 80.32 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก สพป. ระยอง เขต 2 79.33 เงิน 5  
6 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) สพป. สกลนคร เขต 3 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 78.16 เงิน 7  
8 โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม สพป. กระบี่ 77.82 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 75.66 เงิน 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 74.99 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดพระเกิด สพป. พัทลุง เขต 2 74.33 เงิน 11  
12 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 72.49 เงิน 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน