ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ ณ อิมแพค เมืองทองธานี

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง สพป. พัทลุง เขต 1 97.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี สพป. กาญจนบุรี เขต 1 86.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดทุ่งคา สพป. สงขลา เขต 2 85.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ สพป. สกลนคร เขต 1 83.49 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองขุ่น สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนมารดานฤมล สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 81.66 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี สพป. เพชรบุรี เขต 1 81.5 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม สพป. กระบี่ 80.16 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต สพป. ชัยภูมิ เขต 3 78.5 เงิน 9  
10 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย สพป. สุโขทัย เขต 1 77.32 เงิน 10  
11 โรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป. แพร่ เขต 1 77.16 เงิน 11  
12 โรงเรียนอนุบาลจอมสวรรค์ (บ้านบ่อก๊าง) สพป. เชียงราย เขต 3 76.82 เงิน 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน