ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส สพป. นครสวรรค์ เขต 1 87.49 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านควนยวน สพป. พัทลุง เขต 2 87.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดทุ่งคา สพป. สงขลา เขต 2 86.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 85.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบางรูป สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 85.16 ทอง 5  
6 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป. ลพบุรี เขต 1 84.56 ทอง 6  
7 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 84.16 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง สพป. เลย เขต 2 83.99 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดหนองแจง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 82.99 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านปากกาง สพป. แพร่ เขต 2 82.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนมหาสวัสดิ์(ราษฎรบำรุง) สพป. นนทบุรี เขต 1 80.82 ทอง 11  
12 โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 80 ทอง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน