ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ ณ อิมแพค เมืองทองธานี

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองหาร สพป. เชียงใหม่ เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 7 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านลาน สพป. เชียงใหม่ เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สพป. สระแก้ว เขต 1 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท สพป. ชัยนาท 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 สพป. ตาก เขต 1 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านแก้ว สพป. จันทบุรี เขต 1 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 70 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี สพป. นครราชสีมา เขต 6 67 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนคุระบุรี สพป. พังงา 65 ทองแดง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน