ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา สพป. เชียงราย เขต 4 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองอ้อ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดเกาะแก้ว สพป. เพชรบุรี เขต 1 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) สพป. ชุมพร เขต 1 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคี สพป. สมุทรสงคราม 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 83 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา สพป. มหาสารคาม เขต 2 83 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 3 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 3 82 ทอง 9  
11 โรงเรียนวัดสุขไพรวัน สพป. ระยอง เขต 2 81 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านทับปริก สพป. กระบี่ 80 ทอง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน