ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ สพป. ลพบุรี เขต 2 87.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐) สพป. ชลบุรี เขต 2 86.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 85.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแจ้ง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านร่องห้า สพป. พะเยา เขต 1 84.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 83.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนคุระบุรี สพป. พังงา 83.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดลานแซะ สพป. พัทลุง เขต 1 83.20 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพป. อุดรธานี เขต 1 82.80 ทอง 9  
10 โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 82.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านยอดห้วยแก้ว สพป. นครสวรรค์ เขต 2 81.80 ทอง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป. แพร่ เขต 1 81.80 ทอง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน