ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ ณ อิมแพค เมืองทองธานี

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองหาร สพป. เชียงใหม่ เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 สพป. สระแก้ว เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์ สพป. จันทบุรี เขต 2 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 สพป. มุกดาหาร 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านปากกาง สพป. แพร่ เขต 2 92 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม สพป. อุดรธานี เขต 4 91 ทอง 7  
8 โรงเรียนคีรีรัฐนิคม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 89 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านพรหมรังสิต สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 88 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท 87 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านทุ่งปรือ สพป. กระบี่ 85 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านปางสุด สพป. นครสวรรค์ เขต 2 84 ทอง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน