ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ ณ อิมแพค เมืองทองธานี

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา สพป. น่าน เขต 2 92.23 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 89.81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านลำแพะ สพป. ตรัง เขต 2 85.87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป. สกลนคร เขต 2 80.02 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดวังหว้า สพป. ระยอง เขต 2 72.76 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านดอนม่วย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 67.29 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ สพป. เชียงราย เขต 2 63.93 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนวัดเขาพนมนาง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 61.68 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนดารุลฟุรกอน สพป. นราธิวาส เขต 2 60.02 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านแหลมนาว สพป. ระนอง 55.32 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านตาหล่ำ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 52.34 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านห้วยพลู สพป. นครปฐม เขต 2 50.01 เข้าร่วม 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน