ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเขาแดง สพป. สงขลา เขต 1 85.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก สพป. ราชบุรี เขต 2 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 82.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทุ่งหก สพป. ลำปาง เขต 1 80.65 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 78.66 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านโคกปราสาท สพป. สระแก้ว เขต 2 77.65 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านโคกม้า สพป. สงขลา เขต 3 77.65 เงิน 6  
8 โรงเรียนบ้านหนองกา สพป. สุรินทร์ เขต 2 74.33 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหนอง สพป. น่าน เขต 2 74.32 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านสหกรณ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72.66 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. สระแก้ว เขต 1 72.66 เงิน 10  
12 โรงเรียนบ้านกางของ สพป. สุรินทร์ เขต 1 71.33 เงิน 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน