ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยขาน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 93.99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท 91.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดแจ้ง(ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์) สพป. พัทลุง เขต 1 89.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี สพป. ชลบุรี เขต 1 86.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนพระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 84.32 ทอง 5  
6 โรงเรียนพญาไพรไตรมิตร สพป. เชียงราย เขต 3 82.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านพุทธรักษา สพป. สกลนคร เขต 3 77.99 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านในปง สพป. ตรัง เขต 2 76.32 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านท่าสนุก สพป. พังงา 69.33 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านนาโจด สพป. ชัยภูมิ เขต 1 66.66 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองแห้ว สพป. อุทัยธานี เขต 1 65.32 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์ สพป. ลพบุรี เขต 2 58.33 เข้าร่วม 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน