ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ ณ อิมแพค เมืองทองธานี

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยนกแล สพป. ตาก เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 91.35 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล) สพป. กำแพงเพชร เขต 1 80.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคอกม้า สพป. ชุมพร เขต 1 78.76 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดพิกุลทอง สพป. ราชบุรี เขต 1 78.75 เงิน 5  
6 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 77.87 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านบางสำโรง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 74.98 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านกุดจอกใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 2 72.01 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านโนนแต้ สพป. สกลนคร เขต 3 71.62 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านด่านชุมพล สพป. ตราด 67.75 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านดวด สพป. ชุมพร เขต 2 63.35 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านหว้า สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 55.3 เข้าร่วม 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน