ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวังยางวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดทุ่งแย้ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี สพป. ชลบุรี เขต 1 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา สพป. นครราชสีมา เขต 7 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านบางปรุ สพป. ระนอง 84 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สพป. สระแก้ว เขต 2 84 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง สพป. เชียงราย เขต 2 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม สพป. กรุงเทพมหานคร 74 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านสบมาง สพป. น่าน เขต 2 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน