ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ ณ อิมแพค เมืองทองธานี

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 95.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง สพป. เลย เขต 2 84.04 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 67.36 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกลอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 66.92 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนวัดมหาชัยวนาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 65.05 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านดวด สพป. ชุมพร เขต 2 63.42 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองกรด สพป. กาญจนบุรี เขต 2 61.08 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) สพป. สระบุรี เขต 2 57.03 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านบุหว้าสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 56.47 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ สพป. พิษณุโลก เขต 1 55.32 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านทุ่งถ้ำ สพป. ตาก เขต 2 47.4 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 44.67 เข้าร่วม 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน