ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเรืองเดชประชานุเคราะห์ สพป. สิงห์บุรี 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านลาดวิถี สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคุรอด สพป. พังงา 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยหีบวิทยาธาร สพป. สกลนคร เขต 1 89 ทอง 4  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา สพป. เชียงราย เขต 2 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านชัฏฝาง สพป. ชัยนาท 85 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านปวง สพป. ลำพูน เขต 2 85 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 85 ทอง 6  
10 โรงเรียนวัดโบสถ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 85 ทอง 6  
11 โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ สพป. กระบี่ 83 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านวังไทร สพป. นครราชสีมา เขต 4 83 ทอง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน